O nama

Euro posredovanje d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju je na hrvatskom tržištu prisutno od 2009. godine. Registrirani smo za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju kao isključivu djelatnost našeg društva te smo našim klijentima u mogućnosti pružiti sljedeće usluge:

 

  • Identificiramo osigurateljne rizike koji ugrožavaju Vaše poslovanje
  • Revidiramo Vaše postojeće ugovore o osiguranju i usklađujemo ih sa Vašim stvarnim potrebama
  • Savjetujemo Vas o potrebnim preventivnim mjerama s ciljem smanjenja mogućnosti nastanka štetnog događaja
  • Analiziramo tržište i predlažemo najpovoljnijeg osiguratelja
  • Izrađujemo jedinstvena osigurateljna rješenja za Vas
  • Kreiramo osigurateljna rješenja prema Vašim potrebama, uz maksimalno uvažavanje odnosa visine premije osiguranja i kvalitete  osigurateljnog pokrića.
  • Preuzimamo brigu za sve Vaše programe osiguranja
  • Pružamo vam stručnu pomoć u slučaju nastanka štetnog događaja te vam omogućavamo brzu i odgovarajuću naknadu štete
  • Preuzimamo odgovornost za poslove osiguranja te jamčimo profesionalnost i kvalitetu.
Tko smo mi

U ožujku 2013. godine certificirani smo od ovlaštene certifikacijske kuće SGS Societe Generale de Surveillance SA Systems & Services Certification te imamo uspostavljen Sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015, stoga svojim klijentima, kvalitetu usluge jamčimo ISO 9001:2015 certifikatom.

 ISO 9001: 2015  je međunarodna norma koja se odnosi na upravljanje kvalitetom, a primjenjiva je na sve organizacije, neovisno o vrsti djelatnosti i veličini organizacije.

Kao okvir za poboljšanje učinkovitosti organizacije i pomoć u održanju uspješnosti, definirano je osam načela upravljanja kvalitetom: upravljanje aktivnostima i pridruženim resursima kroz procesni pristup, sustavni pristup upravljanju kroz objedinjavanje međusobno povezanih procesa radi povećanja produktivnosti i učinkovitosti, trajno poboljšavanje ukupnih performansi, djelotvorno odlučivanje na temelju činjenica, analize podataka i informacija, usmjerenost na kupca, partnerski odnos s dobavljačima, uključenost zaposlenika u postizanje ciljeva te posljednje, ali ništa manje važno, vođenje kroz jasno definiranu strategiju i politike. Posebno značenje te norme je u tome što vrši transformaciju organizacije u procesno usmjerenu organizaciju, odnosno dovodi organizaciju u prirodno stanje, čime postiže izravne učinke na poslovanje u vidu podizanja kvalitete i produktivnosti, povećavajući pri tome zadovoljstvo kupaca naših proizvoda ili usluga i zaposlenika.

 S obzirom na misiju, ciljeve i temeljne vrijednosti Društva vrlo je važno naglasiti kako bi isto bilo gotovo nemoguće bez jasno definirane politike kvalitete i bez uspostavljenog sustava poslovanja temeljenog na međunarodnim ekonomskim načelima i zahtjevima ISO normi.

 Poslovanjem u skladu s ISO 9001:2015, Euro posredovanje potvrđuje želju za trajnim poboljšanjem kvalitete poslovanja i brigu o korisnicima svojih usluga. Sustav upravljanja kvalitetom pruža okvir za nadzor i poboljšanje svih poslovnih procesa i rezultata radi bolje tržišne pozicije i konkurentnosti, povećanja tržišnog udjela, lakšeg stvaranja poslovnog ugleda, većeg povjerenja kupaca, smanjenja troškova, kao i sposobnost za brzu i fleksibilnu reakciju na promjene uvjeta poslovanja.

 Uspostavom i održavanjem ISO standarda Euro posredovanje pored zakonski propisanih normi samostalno podiže kriterije poslovanja.

Euro posredovanje

EURO POSREDOVANJE d.o.o.
za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju

Kontakt

Adresa:
Gradišćanska 30, 10000 Zagreb

Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00-16:00

Email:
Ured: office@europosredovanje.hr
Štete: stete@europosredovanje.hr

Kontakt broj:
Ured: +385 1 2441 762
Štete: +385 1 2441 875 / +385 99 2630 747