Javna nabava

Euro posredovanje je društvo specijalizirano za kompletnu podršku svojim klijentima prilikom pripreme i provođenja postupka javne nabave i u tom segmentu ima veliko iskustvo i ostvarene izvrsne rezultate.

S ciljem optimalizacije troškova poslovanja, u posljednjih nekoliko godina na hrvatskom tržištu osiguranja postoji trend povećanja  angažiranja brokera u osiguranju od strane obveznika javne nabave uz poštivanje svih načela javne nabave prilikom nabave usluga osiguranja. Kod obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi, angažman brokera u osiguranju ujedno znači i provedbu svih aktivnosti potrebnih za pripremu kompletnog tehničkog dijela dokumentacije od strane brokera (priprema uvjeta i troškovnika) i sudjelovanje u kreiranju dijelova dokumentacije za nadmetanje, vezanih za pravnu, tehničku i poslovnu sposobnost, kriterije ekonomski najpovoljnije ponude te definiranje ostalih bitnih odredbi ugovora odnosno okvirnog sporazuma, uvažavajući pri tom zakonsku regulativu. Osim navedenog, broker je zadužen i za praćenje svih daljnjih aktivnosti predviđenih Zakonom o osiguranju po završetku nadmetanja, s ciljem provođenja cjelokupne osigurateljne zaštite, kao npr. pomoć u obradi šteta, praćenje realizacije, planiranje, priprema svih podataka za naredne godine okvirnog sporazuma, vođenje isteka osigurateljnog pokrića, kontrola i dostava polica i slično.

Praksa pokazuje da obveznici javne nabave troše značajne vlastite ljudske i vremenske resurse kako bi pripremili i proveli javno nadmetanje te vodili poslove osiguranja, a često ugovaraju nedostatna i neadekvatna pokrića uz neproporcionalan premijski volumen. Događa se da postojeće police osiguranja godinama nisu revidirane te nije napravljena odgovarajuća analiza i procjena rizika što je prvi i najvažniji korak u aktivnostima brokera u osiguranju.

Sudjelovanje brokera u procesu javne nabave u pripremi stručnog dijela nadmetanja, u pravilu rezultira ugovaranjem proširenih pokrića osiguranja uz istovremeno smanjenje cijene osiguranja redefiniranjem osnovica za obračun, podlimita, franšiza i ostalih stručnih instrumenata za niveliranje premije.

Euro posredovanje

EURO POSREDOVANJE d.o.o.
za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju

Kontakt

Adresa:
Gradišćanska 30, 10000 Zagreb

Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00-16:00

Email:
Ured: office@europosredovanje.hr
Štete: stete@europosredovanje.hr

Kontakt broj:
Ured: +385 1 2441 762
Štete: +385 1 2441 875 / +385 99 2630 747