Obrazac prijave šteta

Euro posredovanje d.o.o. će obrađivati prikupljene podatke u svrhu rješavanja odštetnog zahtjeva, te u druge zakonite svrhe, u skladu s odredbom Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca prilikom obrade osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka, s odredbama Zakona o osiguranju i pravnih propisa koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Euro posredovanje

EURO POSREDOVANJE d.o.o.
za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju

Kontakt

Adresa:
Gradišćanska 30, 10000 Zagreb

Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00-16:00

Email:
Ured: office@europosredovanje.hr
Štete: stete@europosredovanje.hr

Kontakt broj:
Ured: +385 1 2441 762
Štete: +385 1 2441 875 / +385 99 2630 747