Često postavljena pitanja

Koji su poslovi brokera u osiguranju?

Sukladno Zakonu o osiguranju broker po nalogu klijenta obavlja poslove distribucije osiguranja ili reosiguranja sukladno zahtjevima klijenta. Broker radi i odgovarajuću analizu te predlaže osigurateljno pokriće sukladno potrebama klijenta. Broker pruža i pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje.

Za detaljnije informacije o uslugama posrednika u osiguranju pogledajte naše usluge.

Tko obavlja nadzor nad poslovanjem društva za brokerske poslove?

HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga obavlja nadzor nad društvom.

Također HANFA izdaje i ovlaštenja za brokere (fizičke osobe) ukoliko osoba zadovoljava kriterije stručne spreme ( najmanje SSS), obvezu nekažnjavanja iz područja gospodarskog kriminala te po položenom stručnom ispitu. Na web stranicama HANFE (www.hanfa.hr) objavljen je registar brokera u osiguranju– fizičkih osoba.

Z

Zašto angažirati brokera u osiguranju?

Zato što je broker u osiguranju:

  • samostalan i nezavisan te zastupa isključivo interese svojih klijenata
  • profesionalac koji se isključivo bavi poslovima posredovanja u osiguranju i reosiguranju
  • ima pristup svim osigurateljima i reosigurateljima na domaćem i svjetskom tržištu

Broker u osiguranju preuzima odgovornost za poslove koji se odnose na identifikaciju i analizu rizika i njihov plasman u osiguranje. Odgovornost brokera za usluge koje pruža svojim klijentima popraćena je policom osiguranja profesionalne odgovornosti na iznos od najmanje 9.750.000 kn po štetnom događaju te 14.430.000 kn ukupno godišnje.

Suradnja s brokerom od Vaše tvrtke ne zahtijeva nikakva dodatna financijska sredstva, a može Vam donijeti značajne uštede kroz optimiziranje postojećih ugovora o osiguranju i uštedi vremena i resursa koje biste sami trebali angažirati.

Tko plaća usluge brokera u osiguranju?

Člankom 435. Zakona o osiguranju u stavku 6. propisano je kako društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju  pravo na naknadu za distribuciju osiguranja ili distribuciju reosiguranja ili bilo koji drugi primitak ima od društva za osiguranje ili od društva za reosiguranje čiji proizvod osiguranja ili reosiguranja je distribuirao. Isti mogu pravo na naknadu ili bilo koji drugi primitak ostvariti od ugovaratelja osiguranja ili reosiguranja po čijem nalogu je obavljao poslove u vezi sa sklapanjem ugovora o osiguranju ili reosiguranju ako je to navedeno u nalogu za obavljanje tih poslova. Ukoliko pravo na naknadu ili bilo koji drugi primitak ostvaruje od ugovaratelja osiguranja, tada nema pravo na proviziju ili koji drugi primitak ostvariti od društva za osiguranje za ugovor o osiguranju u kojem je obavljao poslove distribucije osiguranja.

t

Koja je razlika između brokera u osiguranju i zastupnika u osiguranju?

Prema čl.402. Zakona o osiguranju broker u osiguranju po nalogu stranke obavlja poslove distribucije osiguranja, dok zastupnik u osiguranju obavlja poslove distribucije osiguranja u ime i za račun jednog ili više društava za osiguranje.

Broker prvenstveno štiti prava i interese klijenta, za razliku od zastupnika u osiguranju ili samog osiguratelja koji prvenstveno štite vlastiti, tj. interes osiguratelja.

Zašto angažirati brokera u osiguranju kada osiguranje mogu ugovoriti izravno s osiguravajućim društvom?

Angažmanom brokera postiže se optimalizacija troškova poslovanja vezanih uz osiguranje ljudi i imovine, uz istovremenu potpunu transparentnost poslovanja koja danas postaje imperativ.

S obzirom na kompleksnost problematike osiguranja te veliku potrebu za kontrolom troškova i prihoda po toj osnovi, sve veći broj poslovnih subjekata odlučuje se kontrolu te vrste usluge – posredovanja u osiguranju – prepustiti ovlaštenim stručnjacima iz toga područja – ovlaštenim brokerima u  osiguranju.

Euro posredovanje

EURO POSREDOVANJE d.o.o.
za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju

Kontakt

Adresa:
Gradišćanska 30, 10000 Zagreb

Radno vrijeme:
Pon-Pet: 08:00-16:00

Email:
Ured: office@europosredovanje.hr
Štete: stete@europosredovanje.hr

Kontakt broj:
Ured: +385 1 2441 762
Štete: +385 1 2441 875 / +385 99 2630 747