Politika kvalitete
Kao okvir za poboljšanje učinkovitosti organizacije i pomoć u održanju uspješnosti, definirano je osam načela upravljanja kvalitetom: upravljanje aktivnostima i pridruženim resursima kroz procesni pristup, sustavni pristup upravljanju kroz objedinjavanje međusobno povezanih procesa radi povećanja produktivnosti i učinkovitosti, trajno poboljšavanje ukupnih performansi, djelotvorno odlučivanje na temelju činjenica, analize podataka i informacija, usmjerenost na kupca, partnerski odnos s dobavljačima, uključenost zaposlenika u postizanje ciljeva te posljednje, ali ništa manje važno, vođenje kroz jasno definiranu strategiju i politike. Posebno značenje te norme je u tome što vrši transformaciju organizacije u procesno usmjerenu organizaciju, odnosno dovodi organizaciju u prirodno stanje, čime postiže izravne učinke na poslovanje u vidu podizanja kvalitete i produktivnosti, povećavajući pri tome zadovoljstvo kupaca naših proizvoda ili usluga i zaposlenika. S obzirom na misiju, ciljeve i temeljne vrijednosti Društva vrlo je važno naglasiti kako bi isto bilo gotovo nemoguće bez jasno definirane politike kvalitete i bez uspostavljenog sustava poslovanja temeljenog na međunarodnim ekonomskim načelima i zahtjevima ISO normi.

Poslovanjem u skladu s ISO 9001:2015, Euro posredovanje potvrđuje želju za trajnim poboljšanjem kvalitete poslovanja i brigu o korisnicima svojih usluga. Sustav upravljanja kvalitetom pruža okvir za nadzor i poboljšanje svih poslovnih procesa i rezultata radi bolje tržišne pozicije i konkurentnosti, povećanja tržišnog udjela, lakšeg stvaranja poslovnog ugleda, većeg povjerenja kupaca, smanjenja troškova, kao i sposobnost za brzu i fleksibilnu reakciju na promjene uvjeta poslovanja. Uspostavom i održavanjem ISO standarda Euro posredovanje pored zakonski propisanih normi samostalno podiže kriterije poslovanja